Tilbudsdokumenter

Vi utarbeider:

 • Tilbudsdokumenter
 • Mulighetsstudier
 • Utkast i forenklet 3D-presentasjon
 • Bevegelsessimulasjoner
 • Layouts
 • 3D-animasjoner
 • Fotorealistiske presentasjoner
 • Powerpoint presentasjoner med forankret animasjon                                         

Fotorealistiske presentasjoner

Vi utarbeider:

 • Utkast i forenklet 3D-presentasjon
 • Fotorealistisk presentasjon

3D-animasjoner

Du trenger modeller og tegninger i 3D? Vi utarbeider:

 • Forenklet presentasjon i 3D 
 • 3D-animasjoner av moduler
 • 3D-animasjoner av prosesser 
 • 3D-animasjoner – forankret i Powerpoint presentasjoner                                          

Vi utarbeider Solidworks-tegninger fra:

 • 3D-modeller i Parasolid, IGES, STEP, ACIS og annet
 • 2D-tegninger (AutoCAD, DXF, DWG)
 • Papirtegninger

Du ønsker en optimering av ditt design? 

Vi undersøker og optimere dine produkter ved

 • Økt bruk av standardkomponenter og innkjøpsdeler
 • Produksjonsvennlig design
 • Optimering av sveisekonstruksjoner
 • Bruk av støpegods ved serieproduksjon        

[Home] [Om oss] [Konstruksjon] [Optimering] [Tilbud] [Verktøy] [Norsk-Tysk assistanse] [Kontakt]

Krogh-Tec  Postboks 46, Nelaugvegen 420, 4863 Nelaug, Tel. : 37082455  Org.nr: 991 687 157