Dette reduserer kostnadene

Du °nsker en optimering av ditt design?

Vi kan unders°ke og optimere dine produkter ved:

  • ěkt bruk av standardkomponenter og innkj°psdeler
  • Produksjonsvennlig design
  • Optimering av sveisekonstruksjoner
  • Bruk av st°pegods ved serieproduksjon

[Home] [Om oss] [Konstruksjon] [Optimering] [Tilbud] [Verkt°y] [Norsk-Tysk assistanse] [Kontakt]

Krogh-Tec  Postboks 46, Nelaugvegen 420, 4863 Nelaug, Tel. : 37082455  Org.nr: 991 687 157