Vi kan se tilbake på mange års erfaring både fra Europa og Norge innen konstruksjon og maskinbygging og har opparbeidet oss en bred kompetanse

Helt siden midt på 80-tallet har vi benyttet DAK-systemer i vår konstruksjon

Vår mangeårige erfaring innen

  • allmenn maskinbygging
  • konstruksjon av spesialmaskiner
  • automatisering av produksjonsprosesser
  • konstruksjon av transportsystemer

kan hjelpe deg til å finne den optimale løsning

Vi planlegger, utvikler og konstruerer prosjektene fra ide’ til fertig produkt

Ikke alene

Vi arbeider tett sammen med et veletablert tysk ingeniørfirma. Dette gir oss stadig nye impulser fra et marked med høy kompetanse innen vårt arbeidsområde

Tillit

Våre kunder er til dels kjente industribedrifter som legger stor vekt på å behandles konfidensielt og vi ber om forståelse for at vi dessverre ikke kan offentliggjøre kundeliste her

[Home] [Om oss] [Konstruksjon] [Optimering] [Tilbud] [Verktøy] [Norsk-Tysk assistanse] [Kontakt]

Krogh-Tec  Postboks 46, Nelaugvegen 420, 4863 Nelaug, Tel. : 37082455  Org.nr: 991 687 157