Norsk - Tysk assistanse

Vi kan vise til mangeårig arbeid innen tysk industri, utmerkede tyskkunnskaper og samarbeid med ingeniørfirma i Tyskland. Dette kvalifiserer oss som en kompetent partner for å skape kontakt til kunder og evnt. leverandører på det tyske marked.

  • Leter du etter forretningspartner på det tyske marked?
  • Ser du etter potensielle kunder?
  • Ønsker du å gjøre et fremstøt mot det tyske marked?
  • Ønsker du kontakt med tyske leverandører?

Engelsknivået er nokså variabelt i Tyskland og de fleste tyskere foretrekker å snakke tysk i forretningssammenheng

Vi assisterer slik at språklig og faglig kompetanse knyttes opp mot hverandre i forhandling og samtale med en ev. oppdragsgiver

Finn din samarbeidspartner ved vår hjelp

Be gjerne om vår brosjyre for ytterligere opplysninger

[Home] [Om oss] [Konstruksjon] [Optimering] [Tilbud] [Verktøy] [Norsk-Tysk assistanse] [Blikk over grensen] [Kontakt]

Krogh-Tec  Postboks 46, Nelaugvegen 420, 4863 Nelaug, Tel. : 37082455  Org.nr: 991 687 157